Психологични интервенции

В съвременното динамично ежедневие човек ежедневно се сблъсква с редица трудности, конфликти, ограничения, проблеми и различни травмиращи ситуации, които най-общо могат да се характеризират като кризисни. Сложните икономически условия на живот, финансовата нестабилност, разрушените „остарели” поведенчески стереотипи, нормативни и ценностни ориентации изискват прилагането на нови адаптивни форми. В резултат на разнообразни неблагоприятни фактори, голяма част от хората текущо са подложени на стресиращи въздействия, но не всеки може да ги преодолее. Това води до възникване на потребности за изход от съществуващите проблеми и съпътстващия ги дискомфорт.

В зависимост от своите индивидуални особености някои хора успяват да се справят сами, други получават помощ и подкрепа от своята най-близка социална среда, трети – намират адаптивни варианти на функциониране като поддържат относително приемлив житейски баланс, четвърти – не намират външна подкрепа и като не знаят как да се справят губят своята самоувереност, пети – за да снижат напрежението прибягват към бягство от реалността чрез различни форми на зависимо поведение (алкохол, наркотици, хазарт и пр.), шести – се „спасяват“ от обстоятелствата чрез развитие на страх, тревожност, панически атаки…и това е техният „вик за помощ“, седми – …осми – …и т.н. За да намерят отговорите на своите жизненоважни въпроси, хората са принудени да бъдат активни и да търсят начини за разрешаване на конкретните си проблемни ситуации. Но всеки човек е индивидуално неповторим, уникален сам по себе си и затова отделните хора намират свои собствени пътища за удовлетворяване на потребностите си.

Често срещано явление е хората да съхраняват във времето надеждата за самостоятелно справяне с трудните житейски обстоятелства и да отлагат „до последно“ решението на проблемите си. Това може да доведе до „самоунищожение“, загуба на вяра и надежда за възможни позитивни промени и подобрения.

Всеки възникнал проблем е подчинен на редица специфични условия и обстоятелства, а методите за неговото разрешаване са индивидуални за конкретния случай. Ефективното справяне е постижимо при лично взаимодействие със специалист.

Една възможност за подобно взаимодействие са психологичните интервенции, които следват личните специфични проблемни области и конкретна заявка за помощ/подкрепа. В моята психологична практика крайната цел винаги е ориентирана към търсене и установяване на реално приложими решения във вашата съществуваща житейска ситуация и достигането до желаната от вас промяна.

Резултатите, които вие бихте постигнали са строго индивидуални. Те са пряко следствие както от нашето съвместно сътрудничество, така и от вашата искреност, готовност за промяна, персонална активност с проява на лична отговорност за собственото ви поведение.

Индивидуални интервенции - Психолог Ваня Динева, д.п. - гр. Русе

Индивидуални интервенции

Групови интервенции - психолог Ваня Динева, д.п. - град Русе

Групови интервенции

Фамилни интервенции - психолог Ваня Динева, д.п. - град Русе

Фамилни интервенции

Индивидуални интервенции - Психолог Ваня Динева, д.п. - гр. Русе

Индивидуални интервенции

Групови интервенции - психолог Ваня Динева, д.п. - град Русе

Групови интервенции

Фамилни интервенции - психолог Ваня Динева, д.п. - град Русе

Фамилни интервенции

За да заявите час за консултация може да се свържете с мен на посочения телефон.

При липса на възможност да отговоря на вашето обаждане със сигурност ще Ви потърся по-късно.

За връзка с мен може да използвате и електронната форма.

Заявете консултация

* Задължително поле

15 + 11 =

error: Съдържанието на сайта е защитено!!!