Фамилни интервенции

Фамилни интервенции - психолог Ваня Динева, д.п. - град Русе

Много често причините, поради които хората търсят психологична помощ са дълбоко скрити в семейството. Обикновено след индивидуална работа с професионалист, човек се връща в своята обичайна семейна среда, където неизбежно попада под нейното влияние. Когато тази среда е „нездравословна“, тя нецеленасочено може да затормози неговото придвижване по пътя към желаната промяна. В резултат на това се появява необходимостта от професионална помощ не само за самия човек, но и за хората, с които той/тя живее с въвличането им във фамилни интервенции.

Фамилният формат на психологична работа е ориентиран към създаването на условия за формиране на функционална семейна организация, която да осигури реализирането на потенциалните възможности на всеки член от вашето семейство.

Основният фокус е върху развитието на личността в семейната среда при непосредственото взаимодействие с всички членове на семейната система. Това отличава фамилните интервенции от традиционно индивидуалните, при които професионалната намеса на психолога е към отделния човек и неговата конкретна заявка за помощ/подкрепа. Независимо от този факт, дори когато работим в индивидуален формат, в хода на нашите разговори винаги обръщам внимание и на възможните реакции, действия и отношения на вашите значими близки, най-вече във връзка с тяхното очаквано или актуално участие в реализирането на съвместно обсъжданото решение.

Основната насока на моята професионална работа със семейства е към ролевите взаимодействия, към търсене на решение за съществуващите затруднения, откриване и използване на фамилните ресурси, подобряване на семейната комуникация и достигането до по-резултатно ниво на фамилно функциониране.

За да заявите час за консултация може да се свържете с мен на посочения телефон.

При липса на възможност да отговоря на вашето обаждане със сигурност ще Ви потърся по-късно.

За връзка с мен може да използвате и електронната форма.

Заявете консултация

* Задължително поле

4 + 7 =

error: Съдържанието на сайта е защитено!!!